fbpx

VISION

เป็นบริษัทชั้นนำของโตโยต้า ที่ได้รับการยอมรับ และยกย่องอย่างกว้างขวาง
ในเรื่องการบริการดีที่สุดในประเทศไทย

MISSON

เป็นอุดมการณ์ มาตรฐาน และแนวทางสำหรับสมาชิกขององค์กรโตโยต้าทั่วโลก ที่แสดงออกถึงความเชื่อและค่านิยมที่พวกเรามีร่วมกัน

วิถีโตโยต้า 2001 ตั้งอยู่บนรากฐานหลักปฏิบัติของโตโยต้า ซึ่งได้นิยามภารกิจของโตโยต้าในฐานะบริษัทและค่านิยมที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้า และค่านิยมที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้า

บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของ
“ศูนย์โตโยต้า บางกอก”

ฝ่ายบริหาร

ไพรัช ปัญญายงค์

Pairatch Panyayong

ประธาน​กรรมการ

President

รวมศิริ ปัญญายงค์

Ruamsiri Panyayong

กรรมการบริหาร

Executive​ Director

ไพรัช ปัญญายงค์

Pairatch Panyayong

ประธาน​กรรมการ

President

รวมศิริ ปัญญายงค์

Ruamsiri Panyayong

กรรมการบริหาร

Executive​ Director

ฝ่ายปฏิบัติการ

พรพิพัฒน์ ผาบปิจวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
089-764-6662

ณัฐนียาพร เย็นสุข
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
089-815-8081

อนันต์ ทับโชติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
083-197-5050

บุญเย็น เมฆแย้ม
ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่
0859582265

ธงชัย พานแก้ว
ผู้จัดการโชว์รูม(สาขาดอนเมือง)
082-952-1999

บุญชัย กิจทรงธรรม
ผู้จัดการโชว์รูมสำนักงานใหญ่ (เจริญราษฏร์)
086-310-7119

สุวิจักขณ์ พิพัฒน์พรสุข
ผู้จัดการโชว์รูม(สาขา เลียบถนนกาญจนาภิเษก)
081-750-3795

ณัฐพงษ์  พึ่งน้อย
ผู้จัดการฝ่ายตัวถังและสี
089-207-2015

SHOWROOM LOCATION

S__10674228

สาขา เจริญราษฎร์

3609/48 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
S__10674228

สาขา ดอนเมือง(หลัก)

บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด
42/3-4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 10210
S__10674228

สาขา เลียบถนนกาญจนาภิเษก

ทางเลียบถนนกาญจนาภิเษก
(เอกชัย-กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150