fbpx

งานขายและบริการ

1.1 โชว์รูม

มั่นใจในทุกการเดินทางไปกับเรา “ศูนย์โตโยต้า บางกอก” โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร
ด้วยทีมช่างผู้เชียวชาญ และทีมขายที่พร้อมจะบริการคุณด้วยใจ

1.2 ขายรถใหม่

ศูนย์โตโยต้าบางกอก เราให้คุณได้ทดลองขับรถรุ่นใหม่ก่อนใคร

1.3 ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
เป็นประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันและคู่กรณี
• คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ จากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ โจรกรรม และภัยธรรมชาติ
• จัดซ่อมโดยศูนย์โตโยต้า หรืออู่ที่ได้มาตรฐาน ในเครือของบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
• รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• จำเป็นต้องตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนทำประกันภัย
• คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลากจูง ขนย้ายรถยนต์
• หมายเหตุ: เงื่อนไขการให้บริการและข้อกำหนดให้เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
คุ้มครองชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองความสูญหาย และเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีความกังวลเรื่องรถหาย รถไฟไหม้ แต่มั่นใจในการขับขี่รถยนต์ของตัวเอง
• คุ้มครองความเสียหายจาก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัยที่ซื้อไว้
• ไม่เรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
• รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• หมายเหตุ: เงื่อนไขการให้บริการและข้อกำหนดให้เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
รวมถึงความเสียหายการโจรกรรม และภัยธรรมชาติ เพิ่มเติมจากความคุ้มครอง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
• คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับยานพาหนะทางบก*  และคุ้มครองความเสียหายจากรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัยที่ซื้อไว้
• ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
• รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• จัดซ่อมโดยอู่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
• หมายเหตุ: เงื่อนไขการให้บริการและข้อกำหนดให้เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี หมดความกังวลเรื่องความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คู่กรณี
• รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ไม่เรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
• ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนทำประกันภัย
• หมายเหตุ: เงื่อนไขการให้บริการและข้อกำหนดให้เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+
คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี หมดความกังวลเรื่องความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คู่กรณี
• คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ กับยานพาหนะทางบก* ตามทุนประกันภัยที่ซื้อไว้
• ไม่เรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
• รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนทำประกันภัย
• จัดซ่อมโดยอู่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
• หมายเหตุ: เงื่อนไขการให้บริการและข้อกำหนดให้เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
• คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี หมดความกังวลเรื่องความคุ้มครอง ความเสียหายของรถยนต์คู่กรณี
• การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 หากไม่ทำจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
• การประกันภัยภาคบังคับให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร  หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยความคุ้มครองนี้ จะคุ้มครอง เฉพาะตัวคนเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
• ทางร่างกาย ทรัพย์สิน หรือเสียชีวิต และรวมถึงทายาทผู้ประสบภัยในกรณีที่เสียชีวิตด้วย

โตโยต้า บางกอก โชว์รูมและศูนย์โตโยต้ามาตรฐาน บริการประกันภัยรถยนต์  พรบ รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 บริการบริการซ่อมตัวถัง ซ่อมรถยนต์ เช็คระยะทันใจ ซ่อมเครื่องยนต์ อู่ซ่อมรถมาตรฐานโตโยต้า ด้วยระบบมาตรฐาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ทั้งสามสาขา สะดวกที่ใดไปที่นั่น 1. โตโยต้าดอนเมือง 2. โตโยต้ากาญจนา 3. โตโยต้าเจริญราษฎร์